BARBARA BILIŃSKA

GDAŃSKA 16/5
85-006 Bydgoszcz
Poľsko
telefón: (52)3221478
fax: (52)3221478

Úradný jazyk
 polský

Ovláda jazyky
 polský

Notárska organizácia
Krajowa Rada Notarialna