Dr. Ágnes Harbula

Csapó u. 1-3. I. lph. III/4.
4024 Debrecen
Maďarsko
telefón: 52533-233, 52533-232
fax: 52533-232
email: harbula@mokk.hu

Úradný jazyk
 maďarský

Ovláda jazyky
 maďarský

Notárska organizácia
Hungarian Chamber of Civil Law Notaries

Lokálna organizácia
Chamber of Civil Law Notaries of Miskolc

Doplnujúce informácie
-