Dr. Ágnes Harsányi

Petőfi tér 20-21. I/7.
4024 Debrecen
Maďarsko
telefón: 52503-085, 52503-084
fax: 52503-084
email: harsanyi@mokk.hu

Úradný jazyk
 maďarský

Ovláda jazyky
 maďarský

Notárska organizácia
Hungarian Chamber of Civil Law Notaries

Lokálna organizácia
Chamber of Civil Law Notaries of Miskolc

Doplnujúce informácie
-