Dr. Carmel Gafa'

2 Nicolo Isouard Street
MST1136 Mosta
Malta
telefón: 2141536199474808
fax: 21415361
email: gafacard@maltanet.net

Úradný jazyk
 maltézky

Ovláda jazyky
 anglický  maltézky  talianský

Notárska organizácia
Notarial Council of Malta