Dr. Csaba Péteri

Piac u. 43/A. II/3.
4025 Debrecen
Maďarsko
telefón: 52530-286, 52530-287
fax: 52530-287
email: petericsaba@mokk.hu

Úradný jazyk
 maďarský

Ovláda jazyky
 maďarský

Notárska organizácia
Hungarian Chamber of Civil Law Notaries

Lokálna organizácia
Chamber of Civil Law Notaries of Miskolc

Doplnujúce informácie
-