Dr. Edit Polatsek

Kis-huyad u. 6. fsz. 1.
3525 Miskolc
Maďarsko
telefón: 46411-505, 46411-727
fax: 46411-727
email: polatsek@mokk.hu

Úradný jazyk
 maďarský

Ovláda jazyky
 maďarský

Notárska organizácia
Hungarian Chamber of Civil Law Notaries

Lokálna organizácia
Chamber of Civil Law Notaries of Miskolc

Doplnujúce informácie
-