Dr. Edit Vezsenyiné dr. Kovács

Baross Gábor u. 2. I/5.
5000 Szolnok
Maďarsko
telefón: 56376-900, 30955-1507, 56410-867
fax: 56410-867
email: vezsenyine@mokk.hu

Úradný jazyk
 maďarský

Ovláda jazyky
 maďarský

Notárska organizácia
Hungarian Chamber of Civil Law Notaries

Lokálna organizácia
Chamber of Civil Law Notaries of Szeged

Doplnujúce informácie
-