Dr. Ferenc Róbert Hüvös

Klauzál tér 5. I/2.
6720 Szeged
Maďarsko
telefón: 62426-841, 62540-439
email: huvosferenc@mokk.hu

Úradný jazyk
 maďarský

Ovláda jazyky
 maďarský

Notárska organizácia
Hungarian Chamber of Civil Law Notaries

Lokálna organizácia
Chamber of Civil Law Notaries of Szeged

Doplnujúce informácie
-