Dr. Györgyi Vasváriné dr. Selymi

Széchenyi tér 6.
7621 Pécs
Maďarsko
telefón: 72310-795
fax: 72525-029
email: vasvarine@mokk.hu

Úradný jazyk
 maďarský

Ovláda jazyky
 maďarský

Notárska organizácia
Hungarian Chamber of Civil Law Notaries

Lokálna organizácia
Chamber of Civil Law Notaries of Pécs

Doplnujúce informácie
-