Dr. Ildikó Kormány

Európa tér, Kálvin J. u. 1/B. I/106.
3530 Miskolc
Maďarsko
telefón: 46515-858, 46515-859
fax: 46515-859
email: kormany@mokk.hu

Úradný jazyk
 maďarský

Ovláda jazyky
 maďarský

Notárska organizácia
Hungarian Chamber of Civil Law Notaries

Lokálna organizácia
Chamber of Civil Law Notaries of Miskolc

Doplnujúce informácie
-