Dr. Imre Zsúnyi

Szapáry út 28.I/10.
5000 Szolnok
Maďarsko
telefón: 56513-551, 30603-9522, 56344-413
fax: 56344-413
email: zsunyi@mokk.hu

Úradný jazyk
 maďarský

Ovláda jazyky
 maďarský

Notárska organizácia
Hungarian Chamber of Civil Law Notaries

Lokálna organizácia
Chamber of Civil Law Notaries of Szeged

Doplnujúce informácie
-