Dr. Joseph Vassallo Agius

Apt 6 Old Railway Road Auberge 6 San Anton
BZN1610 Balzan
Malta
telefón: 2122529599420864
fax: 21225295
email: svznotaries@gmail.com

Úradný jazyk
 maltézky

Ovláda jazyky
 anglický  maltézky  talianský

Notárska organizácia
Notarial Council of Malta