Dr. József Ujj

Zichy liget 8
8000 Székesfehérvár
Maďarsko
telefón: 22507-634, 22507-635
email: ujj@mokk.hu

Úradný jazyk
 maďarský

Ovláda jazyky
 maďarský

Notárska organizácia
Hungarian Chamber of Civil Law Notaries

Lokálna organizácia
Chamber of Civil Law Notaries of Pécs

Doplnujúce informácie
-