Dr. Mária Oroszné dr. Balogh

Aradi vértanúk útja 52.
7625 Pécs
Maďarsko
telefón: 72324-802
email: oroszne@mokk.hu

Úradný jazyk
 maďarský

Ovláda jazyky
 maďarský

Notárska organizácia
Hungarian Chamber of Civil Law Notaries

Lokálna organizácia
Chamber of Civil Law Notaries of Pécs

Doplnujúce informácie
-