Dr. Marie Tonna Anne

Wild Thyme 1 Triq il-Htajriet
MLH Mosta
Malta
telefón: 2141720599477929
email: atonna@nextgen.net.mt

Úradný jazyk
 maltézky

Ovláda jazyky
 anglický  maltézky  talianský

Notárska organizácia
Notarial Council of Malta