Dr. Maronia Fenech

31 Flt 1 St Thomas Str
FRN1122 Floriana
Malta
telefón: 2122800599441237
fax: 21522594
email: maronia.fenech@mellieha.info

Úradný jazyk
 maltézky

Ovláda jazyky
 anglický  maltézky  talianský

Notárska organizácia
Notarial Council of Malta