Dr. Marthese Felice

97 Valley Road
BKR9011 Birkirkara
Malta
telefón: 2144285379430172
fax: 21446961
email: mfelice@maltanet.net

Úradný jazyk
 maltézky

Ovláda jazyky
 anglický  maltézky  talianský

Notárska organizácia
Notarial Council of Malta