Dr. Rita Perczel

Rákóczi út 51.
7621 Pécs
Maďarsko
telefón: 72316-015, 72213-458
email: perczel@mokk.hu

Úradný jazyk
 maďarský

Ovláda jazyky
 maďarský

Notárska organizácia
Hungarian Chamber of Civil Law Notaries

Lokálna organizácia
Chamber of Civil Law Notaries of Pécs

Doplnujúce informácie
-