Gordana Jakobović

Ilica 176
10000 Zagreb
Chorvátsko
telefón: 013777317

Úradný jazyk
 chorvátsky

Ovláda jazyky
 chorvátsky  anglický  nemecký  talianský