JUDr. Alena Majerčiaková

Ul. 1. mája 5
010 01 Žilina
Slovenská republika
telefón: +421415623364
fax: +421415623364
email: alena.majerciakova@notar.sk
web: http://www.notar.sk

Úradný jazyk
 slovenský

Ovláda jazyky
 anglický  slovenský

Notárska organizácia
Notárska komora SR