JUDr. Daniela Jašeková

Hlavná 25
917 01 Trnava
Slovenská republika
telefón: +421335512501
fax: +421335349692
email: daniela.jasekova@notar.sk

Úradný jazyk
 slovenský

Ovláda jazyky
 slovenský

Notárska organizácia
Notárska komora SR