JUDr. Gabriela Reháková

Štefánikova trieda č. 6
949 01 Nitra
Slovenská republika
telefón: +421376525677
fax: +421376525677
email: gabriela.rehakova@notar.sk

Úradný jazyk
 slovenský

Ovláda jazyky
 slovenský

Notárska organizácia
Notárska komora SR