JUDr. Iva Staňková

Radlická 2
15000 Praha 5
Česká republika
telefón: +420251562537, 251560506

Úradný jazyk
 český

Ovláda jazyky
 český  anglický