JUDr. Jan Hofmann

Karlovo nám. 28
12000 Praha 2
Česká republika
telefón: +420221411190-8

Úradný jazyk
 český

Ovláda jazyky
 český