JUDr. Jana Nirházová

Skuteckého 30
975 04 Banská Bystrica
Slovenská republika
telefón: +421484143393
fax: +421484143393
email: jana.nirhazova@notar.sk
web: http://www.notar.sk

Úradný jazyk
 slovenský

Ovláda jazyky
 anglický  nemecký  francúzky  slovenský

Notárska organizácia
Notárska komora SR

Doplnujúce informácie
Notársky úrad sa nachádza na II. posch. administratívnej budovy, nachádzajúcej sa v susedstve sídla Okresného súdu Banská Bystrica