JUDr. Ľubica Zaťková

Paulínska 24
917 01 Trnava
Slovenská republika
telefón: +421335512754
fax: +421335512754
email: lubica.zatkova@notar.sk
web: http://www.notar.sk

Úradný jazyk
 slovenský

Ovláda jazyky
 anglický  slovenský

Notárska organizácia
Notárska komora SR

Doplnujúce informácie
Notársky úrad sa nachádza v budove na 1.poschodí