JUDr. Magdaléna Valušová

Železničná 21
979 01 Rimavská Sobota
Slovenská republika
telefón: +421475811365
email: magdalena.valusova@notar.sk
web: http://www.notar.sk

Úradný jazyk
 slovenský

Ovláda jazyky
 slovenský  anglický  nemecký  francúzky  maďarský

Notárska organizácia
Notárska komora SR