JUDr. Viera Kalinová

Komenského 3
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
telefón: +421484151073
fax: +421484151074
web: http://www.kalinova.sk

Úradný jazyk
 slovenský

Ovláda jazyky
 slovenský  nemecký

Notárska organizácia
Notárska komora SR