JUDr. Viera Ogurčáková

Zborovská 2
040 01 Košice
Slovenská republika
telefón: +421556231959
fax: +421557294731
email: ogurcakova@stonline.sk
web: http://www.notar.sk

Úradný jazyk
 slovenský

Ovláda jazyky
 nemecký  slovenský

Notárska organizácia
Notárska komora SR