JUDr. Zuzana Kolembusová

Moyzesova 31
010 01 Žilina
Slovenská republika
telefón: +421415007803
fax: +421
email: zuzana.kolembusova@notar.sk

Úradný jazyk
 slovenský

Ovláda jazyky
 anglický  slovenský

Notárska organizácia
Notárska komora SR